Tájékoztató az adatok kezeléséről.Adatkezelő megnevezése: Generálj!hu Agency Bt.
Székhely/Levelezési cím: 1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 26183875-1-42
E-mail címe: info@gwdf.hu
Honlapjának címe: https://www.gwdf.hu

Tárhelyszolgáltató neve: EZIT Kft.
Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Cím: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Tel.: +36 1 700 40 30
E-mail: info@ezit.hu
Adatkezelés helye: A számítástechnikai rendszerek és más adatmegőrzési helyek a társaság székhelyén, telephelyén, fióktelepein találhatóak meg.

Az Adatkezelő által folytatott összes adatkezelés célja:

a) az Ön lehető legjobb tájékoztatása;
b) a Társaság üzleti tevékenységével összefüggő kapcsolattartás;
c) az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás;
d) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
e) az Ön jogainak védelme;
f) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
g) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

Adatközlőre vonatkozó rendelkezések:

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az Önök, mint az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem tud igénybe venni.
A személyes adatok megadáskor Ön felelősséget vállal a tekintetben, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Ajánlat kérése:

Amennyiben Ön csak ajánlatot kér tőlünk, akkor e-mailben átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) a külön hozzájárulásával természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

AdWords és Analytics:

Google Adwords konverziókövetés használata. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Ön a weboldalunkat Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk. Amikor Ön a weboldalunk bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Ön a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – amelyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, amelyekkel bármelyik Önt azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása:

Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését.
Az Ön által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a weboldalunkat, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy honalunknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Ön weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Jogairól bővebben itt tájékozódhat:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2217-1-1.

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.